var/cache/dev/repository/proxy/ProxyManagerGeneratedProxy__PM__eZPublishAPIRepositoryValuesContentContentGeneratedc200d96b4aceabad10a1b2c20477a079.php line 5

Open in your IDE?
 1. <?php
 2. namespace ProxyManagerGeneratedProxy\__PM__\eZ\Publish\API\Repository\Values\Content\Content;
 3. class Generatedc200d96b4aceabad10a1b2c20477a079 extends \eZ\Publish\API\Repository\Values\Content\Content implements \ProxyManager\Proxy\VirtualProxyInterface
 4. {
 5.     /**
 6.      * @var \eZ\Publish\API\Repository\Values\Content\Content|null wrapped object, if the proxy is initialized
 7.      */
 8.     private $valueHoldere987c null;
 9.     /**
 10.      * @var \Closure|null initializer responsible for generating the wrapped object
 11.      */
 12.     private $initializer298a1 null;
 13.     /**
 14.      * @var bool[] map of public properties of the parent class
 15.      */
 16.     private static $publicProperties1d886 = [
 17.         
 18.     ];
 19.     private static $signaturec200d96b4aceabad10a1b2c20477a079 'YTo0OntzOjk6ImNsYXNzTmFtZSI7czo0ODoiZVpcUHVibGlzaFxBUElcUmVwb3NpdG9yeVxWYWx1ZXNcQ29udGVudFxDb250ZW50IjtzOjc6ImZhY3RvcnkiO3M6NTA6IlByb3h5TWFuYWdlclxGYWN0b3J5XExhenlMb2FkaW5nVmFsdWVIb2xkZXJGYWN0b3J5IjtzOjE5OiJwcm94eU1hbmFnZXJWZXJzaW9uIjtzOjQ3OiJ2MS4wLjVAMDA2YWE1ZDMyZjg4N2E0ZGI0MzUzYjEzYjViNTA5NTYxM2UwNjExZiI7czoxMjoicHJveHlPcHRpb25zIjthOjA6e319';
 20.     public function getVersionInfo() : \eZ\Publish\API\Repository\Values\Content\VersionInfo
 21.     {
 22.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'getVersionInfo', array(), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 23.         return $this->valueHoldere987c->getVersionInfo();
 24.     }
 25.     public function getName(?string $languageCode null) : ?string
 26.     {
 27.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'getName', array('languageCode' => $languageCode), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 28.         return $this->valueHoldere987c->getName($languageCode);
 29.     }
 30.     public function getFieldValue(string $fieldDefIdentifier, ?string $languageCode null) : ?\eZ\Publish\SPI\FieldType\Value
 31.     {
 32.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'getFieldValue', array('fieldDefIdentifier' => $fieldDefIdentifier'languageCode' => $languageCode), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 33.         return $this->valueHoldere987c->getFieldValue($fieldDefIdentifier$languageCode);
 34.     }
 35.     public function getFields() : iterable
 36.     {
 37.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'getFields', array(), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 38.         return $this->valueHoldere987c->getFields();
 39.     }
 40.     public function getFieldsByLanguage(?string $languageCode null) : iterable
 41.     {
 42.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'getFieldsByLanguage', array('languageCode' => $languageCode), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 43.         return $this->valueHoldere987c->getFieldsByLanguage($languageCode);
 44.     }
 45.     public function getField(string $fieldDefIdentifier, ?string $languageCode null) : ?\eZ\Publish\API\Repository\Values\Content\Field
 46.     {
 47.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'getField', array('fieldDefIdentifier' => $fieldDefIdentifier'languageCode' => $languageCode), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 48.         return $this->valueHoldere987c->getField($fieldDefIdentifier$languageCode);
 49.     }
 50.     public function getContentType() : \eZ\Publish\API\Repository\Values\ContentType\ContentType
 51.     {
 52.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'getContentType', array(), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 53.         return $this->valueHoldere987c->getContentType();
 54.     }
 55.     public function getThumbnail() : ?\eZ\Publish\API\Repository\Values\Content\Thumbnail
 56.     {
 57.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'getThumbnail', array(), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 58.         return $this->valueHoldere987c->getThumbnail();
 59.     }
 60.     /**
 61.      * Constructor for lazy initialization
 62.      *
 63.      * @param \Closure|null $initializer
 64.      */
 65.     public static function staticProxyConstructor($initializer)
 66.     {
 67.         static $reflection;
 68.         $reflection $reflection ?? new \ReflectionClass(__CLASS__);
 69.         $instance   $reflection->newInstanceWithoutConstructor();
 70.         $instance->initializer298a1 $initializer;
 71.         return $instance;
 72.     }
 73.     public function __construct(array $properties = [])
 74.     {
 75.         static $reflection;
 76.         if (! $this->valueHoldere987c) {
 77.             $reflection $reflection ?? new \ReflectionClass('eZ\\Publish\\API\\Repository\\Values\\Content\\Content');
 78.             $this->valueHoldere987c $reflection->newInstanceWithoutConstructor();
 79.         }
 80.         $this->valueHoldere987c->__construct($properties);
 81.     }
 82.     public function __get($name)
 83.     {
 84.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'__get', ['name' => $name], $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 85.         if (isset(self::$publicProperties1d886[$name])) {
 86.             return $this->valueHoldere987c->$name;
 87.         }
 88.         return $this->valueHoldere987c->__get($name);
 89.     }
 90.     public function __set($name$value)
 91.     {
 92.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'__set', array('name' => $name'value' => $value), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 93.         return $this->valueHoldere987c->__set($name$value);
 94.     }
 95.     public function __isset($name)
 96.     {
 97.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'__isset', array('name' => $name), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 98.         $realInstanceReflection = new \ReflectionClass('eZ\\Publish\\API\\Repository\\Values\\Content\\Content');
 99.         if (! $realInstanceReflection->hasProperty($name)) {
 100.             $targetObject $this->valueHoldere987c;
 101.             return isset($targetObject->$name);
 102.         }
 103.         $targetObject $this->valueHoldere987c;
 104.         $accessor = function () use ($targetObject$name) {
 105.             return isset($targetObject->$name);
 106.         };
 107.         $backtrace debug_backtrace(true2);
 108.         $scopeObject = isset($backtrace[1]['object']) ? $backtrace[1]['object'] : new \ProxyManager\Stub\EmptyClassStub();
 109.         $accessor $accessor->bindTo($scopeObjectget_class($scopeObject));
 110.         $returnValue $accessor();
 111.         return $returnValue;
 112.     }
 113.     public function __unset($name)
 114.     {
 115.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'__unset', array('name' => $name), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 116.         return $this->valueHoldere987c->__unset($name);
 117.     }
 118.     public function __clone()
 119.     {
 120.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'__clone', array(), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 121.         $this->valueHoldere987c = clone $this->valueHoldere987c;
 122.     }
 123.     public function __sleep()
 124.     {
 125.         $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'__sleep', array(), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 126.         return array('valueHoldere987c');
 127.     }
 128.     public function __wakeup()
 129.     {
 130.     }
 131.     public function setProxyInitializer(\Closure $initializer null) : void
 132.     {
 133.         $this->initializer298a1 $initializer;
 134.     }
 135.     public function getProxyInitializer() : ?\Closure
 136.     {
 137.         return $this->initializer298a1;
 138.     }
 139.     public function initializeProxy() : bool
 140.     {
 141.         return $this->initializer298a1 && ($this->initializer298a1->__invoke($valueHoldere987c$this'initializeProxy', array(), $this->initializer298a1) || 1) && $this->valueHoldere987c $valueHoldere987c;
 142.     }
 143.     public function isProxyInitialized() : bool
 144.     {
 145.         return null !== $this->valueHoldere987c;
 146.     }
 147.     public function getWrappedValueHolderValue()
 148.     {
 149.         return $this->valueHoldere987c;
 150.     }
 151. }